Hälsokontroller för företag

För att bibehålla eller förbättra hälsa, eller för att upptäcka olika sjukdomstillstånd hos dina medarbetare, erbjuder vi hälsokontroller till ditt företag. 

Antingen via ett besök på vår mottagning eller så kommer sköterska ut till er arbetsplats.

Efter utförda hälsokontroller kan vi, om så önskas, göra en sammanställning av hälsoläget på er arbetsplats. 

Grundläggande hälsokontroll

Undersökning och samtal med hälsosamordnare/företagssköterska. Hälsodeklaration gås igenom. Provsvar gås igenom av läkare och svar meddelas kunden. Vid avvikelser kan ytterligare besök bokas på mottagningen för vidare utredning vid behov. 

1.Boka tid

För att boka in en grundläggande hälsokontroll så kan du antingen ringa till oss eller skicka ett email.
Tel: 026-107560
info@gavlelakarmottagning.se

2. Undersökning och provtagning med hälsosamordnare/företagssköterska

På ditt besök träffar du en hälsosamordnare/företagssköterska och gör tester och tar blod och urinprov. Ni går igenom hälsodeklarationen och råd utformas utefter detta. Hälsokontrollen avslutas med att en kopia av provsvaren och undersökningsfynden erhålles.

Det som kontrolleras:

Blodtryck
Blodsocker
Blodvärde
Totalkolesterol
Längd, vikt, BMI
COPD6 (mini-spirometri, lungfunktionstest)
Synundersökning
Urinprov

Önskas ytterligare tester kan detta diskuteras vid bokningen. Vg se längre ned vad som erbjuds.

3. Genomgång av avvikande provsvar och testresultat av läkare. 

Provsvar och testresultat granskas av läkare. Hittas avvikande provsvar eller testresultat kan ytterligare besök bokas till läkare för vidare utredning av detta. Skulle vi hitta tex ett högt blodtryck kan vi gå vidare med undersökning av detta med en 24-timmars blodtrycksmätning. Hittar vi avvikelser i luftvägarna kan spirometri utföras. Detta görs då som ett sjukvårdsbesök.  

Om du önskar kan vi kalla dig årligen på kontroll.

Pris: 1200kr + moms för första besöket, vid upprepade hälsokontroller 1000kr +moms.

Utökad hälsokontroll

Undersökning och provtagning på vår mottagning av hälsosamordnare /företagssköterska därefter läkarbesök med undersökning och genomgång av provsvar. 

1.Boka tid

För att boka in en utökad hälsokontroll så kan du antingen ringa till oss eller skicka ett email.
Tel: 026-107560
info@gavlelakarmottagning.se

2.Provtagning/undersökning med hälsosamordnare/företagssköterska

På ditt första besök träffar du en hälsosamordnare/företagssköterska och gör tester och tar venösa blodprov. I samråd bokar ni in en tid som passar dig för genomgång av provsvar och läkarundersökning.

Det som kontrolleras:

Blodtryck, puls
EKG
Längd, vikt, BMI
COPD6 (mini-spirometri, lungfunktionstest)
Synundersökning

Blodproverna innefattar:

– Blodprofil (blodvärde, röda blodkroppar, vita blodkroppar, blodplättar)
– Leverprov (ALAT, ALP)
– Blodfetter (med bland annat det goda och det onda kolesterolet)
– Sockerprov (Glukos)
– Njurfunktionsprov (Krea)
– Sköldkörteln (TSH) (kvinnor >45 år)
– Prostata (PSA) (män >50år)
– Urinprov

  • Extra prov som önskas kan tas efter diskussion vid bokning. 

3.Genomgång av provsvar med läkare och undersökning. 

I hälsokontrollen ingår ett läkarbesök där ni tillsammans går igenom provsvaren och läkarundersökning görs. Under läkarbesöket finns tid för frågor. Hälsokontrollen avslutas med att en kopia av provsvaren och undersökningsfynden erhålles. Om du önskar kan vi kalla dig årligen på kontroll.

Pris:  2000 kr +moms vid första besöket, vid upprepad hälsokontroll 1800kr + moms.

Tillval till hälsokontroller

  • Synkontroll
  • Hörselkontroll
  • Blodprover
  • Spirometri (utökat lungfunktionstest)
  • EKG
  • Konditionstest på ergometercykel.
  • Arbets-EKG 

Kostnad tillkommer beroende på undersökning/kontroll ring och diskutera detta för mer information.