Hälsokontroller för företag

För att bibehålla, förbättra hälsa, eller för att upptäcka olika sjukdomstillstånd hos dina medarbetare i tid erbjuder vi hälsokontroller till ditt företag. 

Vi erbjuder besök på vår mottagning eller på plats hos företaget vid sköterskebaserad hälsokontroll. 

Efter utförda hälsokontroller kan vi, om så önskas, göra en sammanställning av hälsoläget på er arbetsplats. 

Hälsokontroll Small

Undersökning och samtal med hälsosamordnare. Hälsodeklaration gås igenom. Avvikande provsvar gås igenom av läkare. Vid avvikelser kan ytterligare besök bokas på mottagningen för vidare utredning vid behov. 

1.Boka tid

För att boka in hälsokontroll small så kan du antingen ringa till oss eller skicka ett email.
Tel: 026-107560
info@gavlelakarmottagning.se

2. Undersökning och provtagning med hälsosamordnare

På ditt besök träffar du en hälsosamordnare och gör tester och tar blodprov. Ni går igenom hälsodeklarationen och råd utformas utefter detta. Hälsokontrollen avslutas med att en kopia av provsvaren och undersökningsfynden erhålles.

Det som kontrolleras:

Blodtryck
Blodsocker
Blodvärde
Totalkolesterol
Längd, vikt, BMI, midjemått
COPD6 (mini-spirometri, lungfunktionstest) – ej vid Covidtider
Synundersökning

Önskas ytterligare tester kan detta diskuteras vid bokningen. Vg se längre ned vad som erbjuds.

3. Genomgång av avvikande provsvar och testresultat av läkare. 

Hittas avvikande provsvar eller testresultat granskas detta av läkare och ytterligare besök kan bokas till läkare för vidare utredning av detta. Skulle vi hitta tex ett högt blodtryck kan vi gå vidare med undersökning av detta med en 24-timmars blodtrycksmätning. Hittar vi avvikelser i luftvägarna kan spirometri utföras. Detta görs då som ett sjukvårdsbesök.  

Om du önskar kan vi kalla dig årligen på kontroll.

Pris: 1200kr + moms för första besöket, vid upprepade hälsokontroller 1000kr +moms.

Hälsokontroll Medium

Undersökning, venösblodsprovtagning och samtal med hälsosamordnare. Hälsodeklaration gås igenom. Vid avvikelser diskuteras detta med läkare och ytterligare besök kan bokas på mottagningen för vidare utredning vid behov.

 1. Boka tid

För att boka in hälsokontroll medium så kan du antingen ringa till oss eller skicka ett email. Tel: 026-107560 info@gavlelakarmottagning.se

 1. Undersökning och provtagning med undersköterska/hälsosamordnare

På ditt besök träffar du en undersköterska/hälsosamordnare och gör tester och tar blod och urinprov. Ni går igenom hälsodeklarationen och råd utformas utefter detta. Hälsokontrollen avslutas med att en kopia av provsvaren och undersökningsfynden erhålles.

Det som kontrolleras:

Blodtryck, puls
Längd, vikt, BMI, midjemått
COPD6 (mini-spirometri, lungfunktionstest) – utföres ej i Covidtider.
Synundersökning

Provtagningen innefattar:

– Blodprofil (blodvärde, röda blodkroppar, vita blodkroppar, blodplättar)
– Leverprov (ALAT, ALP)
– Blodfetter (med bland annat det goda och det onda kolesterolet)
– Sockerprov (Glukos)
– Njurfunktionsprov (Krea)
– Sköldkörteln (TSH) (kvinnor >45 år)
– Prostata (PSA) (män >50år)
– Screening för tarmcancer FHb (>50 år)

 • Extra prov som önskas kan tas efter diskussion vid bokning.
 1. Genomgång av avvikande provsvar och testresultat av läkare. 

Avvikande provsvar och testresultat granskas av läkare och ytterligare utredning hos läkare kan bokas på mottagningen vid behov. Skulle vi hitta tex ett högt blodtryck kan vi gå vidare med undersökning av detta med en 24-timmars blodtrycksmätning. Hittar vi avvikelser i luftvägarna kan spirometri utföras. Detta görs då som ett sjukvårdsbesök.

Om du önskar kan vi kalla dig årligen på kontroll.

Pris 1600kr + moms för första besöket, vid upprepade hälsokontroller 1400kr + moms

Hälsokontroll Large

Undersökning och provtagning på vår mottagning av hälsosamordnare därefter läkarbesök med undersökning och genomgång av provsvar. 

1.Boka tid

För att boka in hälsokontroll large så kan du antingen ringa till oss eller skicka ett email.
Tel: 026-107560
info@gavlelakarmottagning.se

2.Provtagning/undersökning med hälsosamordnare

På ditt första besök träffar du en hälsosamordnare och gör tester och tar venösa blodprov.

Det som kontrolleras:

Blodtryck, puls
EKG
Längd, vikt, BMI midjemått
COPD6 (mini-spirometri, lungfunktionstest) – ej i Covidtider
Synundersökning

Blodproverna innefattar:

– Blodprofil (blodvärde, röda blodkroppar, vita blodkroppar, blodplättar)
– Leverprov (ALAT, ALP)
– Blodfetter (med bland annat det goda och det onda kolesterolet)
– Sockerprov (Glukos)
– Njurfunktionsprov (Krea)
– Sköldkörteln (TSH) (kvinnor >45 år)
– Prostata (PSA) (män >50år)
– Screening tarmcancer FHb (>50 år)

 • Extra prov som önskas kan tas efter diskussion vid bokning. 

3.Genomgång av provsvar och läkarundersökning. 

I hälsokontrollen ingår ett läkarbesök där ni tillsammans går igenom provsvaren och läkarundersökning görs. Under läkarbesöket finns tid för frågor. Hälsokontrollen avslutas med att en kopia av provsvaren och undersökningsfynden erhålles. Om du önskar kan vi kalla dig årligen på kontroll.

Pris:  2200 kr +moms vid första besöket, vid upprepad hälsokontroll 2000kr + moms.

Tillval till hälsokontroller

 • Hörselkontroll
 • Blodprover
 • Spirometri (utökat lungfunktionstest)
 • EKG – endast på mottagningen
 • Konditionstest på ergometercykel endast på mottagningen.
 • Arbets-EKG – endast på mottagningen

Kostnad tillkommer beroende på undersökning/kontroll ring och diskutera detta för mer information.

Blodprover som erbjuds som tillägg:

Testosteron

PSA – prostataprov

Sköldkörtel profil

F-hb Blod i avföring

HbA1c (långtidssocker)

Magnesium

D-vitamin

Vitamin b12

Folat – Folsyra

Ferritin – Järndepå

Zink

Leverprofil

Gluten intoleranstest

Matallergi  komjölk, ägg, vete, soja och jordnöt