Hälsokontroller

På mottagningen genomför vi två typer av hälsokontroller. Grundläggande hälsokontroll och utökad hälsokontroll. Läs mer om dessa här nedan.

Grundläggande hälsokontroll

Undersökning och samtal med hälsosamordnare. Hälsodeklaration gås igenom. Provsvar gås igenom av läkare och svar meddelas kunden. Vid avvikelser kan ytterligare besök bokas på mottagningen för vidare utredning vid behov.

  1. Boka tid

För att boka in en grundläggande hälsokontroll så kan du antingen ringa till oss eller skicka ett email.
Tel: 026-107560
info@gavlelakarmottagning.se

  1. Undersökning och provtagning med undersköterska/hälsosamordnare

På ditt besök träffar du en undersköterska/hälsosamordnare och gör tester och tar blod och urinprov. Ni går igenom hälsodeklarationen och råd utformas utefter detta. Hälsokontrollen avslutas med att en kopia av provsvaren och undersökningsfynden erhålles.

Det som kontrolleras:

Blodtryck
Blodsocker
Blodvärde
Totalkolesterol
Längd, vikt, BMI
COPD6 (mini-spirometri, lungfunktionstest)
Synundersökning
Urinprov

Önskas ytterligare tester kan detta diskuteras vid bokningen.

  1. Genomgång av avvikande provsvar och testresultat av läkare. 

Provsvar och testresultat granskas av läkare. Hittas avvikande provsvar eller testresultat kan ytterligare besök bokas till läkare för vidare utredning av detta. Skulle vi hitta tex ett högt blodtryck kan vi gå vidare med undersökning av detta med en 24-timmars blodtrycksmätning. Hittar vi avvikelser i luftvägarna kan spirometri utföras. Detta görs då som ett sjukvårdsbesök.  

Om du önskar kan vi kalla dig årligen på kontroll.

Pris 1200kr för första besöket, vid upprepade hälsokontroller 1000kr

Utökad hälsokontroll

Undersökning och provtagning av hälsosamordnare därefter läkarbesök med undersökning och genomgång av provsvar. 

  1. Boka tid

För att boka in en utökad hälsokontroll så kan du antingen ringa till oss eller skicka ett email.
Tel: 026-107560
info@gavlelakarmottagning.se

  1. Provtagning/undersökning med undersköterska/hälsosamordnare

På ditt första besök träffar du en undersköterska/hälsosamordnare och gör tester och tar blodprov. Tillsammans med undersköterskan bokar ni in en tid som passar dig för genomgång av provsvar och läkarundersökning.

Det som kontrolleras:

Blodtryck, puls
EKG
Längd, vikt, BMI
COPD6 (mini-spirometri, lungfunktionstest)
Synundersökning

Blodproverna innefattar:

– Blodprofil (blodvärde, röda blodkroppar, vita blodkroppar, blodplättar)
– Leverprov (ALAT, ALP)
– Blodfetter (med bland annat det goda och det onda kolesterolet)
– Sockerprov (Glukos)
– Njurfunktionsprov (Krea)
– Sköldkörteln (TSH) (kvinnor >45 år)
– Prostata (PSA) (män >50år)
– Urinprov

  • Extra prov som önskas kan tas efter diskussion vid bokning.

  1. Genomgång av provsvar med läkare och undersökning. 

I hälsokontrollen ingår ett läkarbesök där ni tillsammans går igenom provsvaren och läkarundersökning görs. Under läkarbesöket finns tid för frågor. Hälsokontrollen avslutas med att en kopia av provsvaren och undersökningsfynden erhålles. Om du önskar kan vi kalla dig årligen på kontroll.

Pris 2000 kr vid första besöket, vid upprepad hälsokontroll 1800kr