Hälsokontroller

På mottagningen genomför vi tre typer av hälsokontroller. Läs mer om dessa här nedan.

Hälsokontroll Small

Undersökning, provtagning och samtal med hälsosamordnare. Hälsodeklaration gås igenom. Vid avvikelser diskuteras detta med läkare och ytterligare besök kan bokas på mottagningen för vidare utredning vid behov.

 1. Boka tid

För att boka in hälsokontroll small så kan du antingen ringa till oss eller skicka ett email.
Tel: 026-107560
info@gavlelakarmottagning.se

 1. Undersökning och provtagning med undersköterska/hälsosamordnare

På ditt besök träffar du en undersköterska/hälsosamordnare och gör tester och tar blodprov. Ni går igenom hälsodeklarationen och råd utformas utefter detta. Hälsokontrollen avslutas med att en kopia av provsvaren och undersökningsfynden erhålles.

Det som kontrolleras:

Blodtryck
Blodsocker
Blodvärde
Totalkolesterol
Längd, vikt, BMI
COPD6 (mini-spirometri, lungfunktionstest) – utföres ej i Covidtider.
Synundersökning

Önskas ytterligare tester kan detta diskuteras vid bokningen.

 1. Genomgång av avvikande provsvar och testresultat av läkare. 

Avvikande provsvar och testresultat granskas av läkare och ytterligare utredning hos läkare kan bokas på mottagningen vid behov. Skulle vi hitta tex ett högt blodtryck kan vi gå vidare med undersökning av detta med en 24-timmars blodtrycksmätning. Hittar vi avvikelser i luftvägarna kan spirometri utföras. Detta görs då som ett sjukvårdsbesök. 

Om du önskar kan vi kalla dig årligen på kontroll.

Pris 1200kr för första besöket, vid upprepade hälsokontroller 1000kr

Hälsokontroll Medium

Undersökning, venösblodsprovtagning och samtal med hälsosamordnare. Hälsodeklaration gås igenom. Vid avvikelser diskuteras detta med läkare och ytterligare besök kan bokas på mottagningen för vidare utredning vid behov.

 1. Boka tid

För att boka in hälsokontroll medium så kan du antingen ringa till oss eller skicka ett email.
Tel: 026-107560
info@gavlelakarmottagning.se

 1. Undersökning och provtagning med undersköterska/hälsosamordnare

På ditt besök träffar du en undersköterska/hälsosamordnare och gör tester och tar blod och urinprov. Ni går igenom hälsodeklarationen och råd utformas utefter detta. Hälsokontrollen avslutas med att en kopia av provsvaren och undersökningsfynden erhålles.

Det som kontrolleras:

Blodtryck, puls
Längd, vikt, BMI, midjemått
COPD6 (mini-spirometri, lungfunktionstest) – utföres ej i Covidtider.
Synundersökning

Provtagningen innefattar:

– Blodprofil (blodvärde, röda blodkroppar, vita blodkroppar, blodplättar)
– Leverprov (ALAT, ALP)
– Blodfetter (med bland annat det goda och det onda kolesterolet)
– Sockerprov (Glukos)
– Njurfunktionsprov (Krea)
– Sköldkörteln (TSH) (kvinnor >45 år)
– Prostata (PSA) (män >50år)
– Screening för tarmcancer FHb (>50 år)

 • Extra prov som önskas kan tas efter diskussion vid bokning.
 1. Genomgång av avvikande provsvar och testresultat av läkare. 

Avvikande provsvar och testresultat granskas av läkare och ytterligare utredning hos läkare kan bokas på mottagningen vid behov. Skulle vi hitta tex ett högt blodtryck kan vi gå vidare med undersökning av detta med en 24-timmars blodtrycksmätning. Hittar vi avvikelser i luftvägarna kan spirometri utföras. Detta görs då som ett sjukvårdsbesök. 

Om du önskar kan vi kalla dig årligen på kontroll.

Pris 1600kr för första besöket, vid upprepade hälsokontroller 1400kr

Hälsokontroll Large

Undersökning och venösblodprovtagning av undersköterska / hälsosamordnare därefter läkarbesök med undersökning och genomgång av provsvar. 

 1. Boka tid

För att boka in en hälsokontroll large så kan du antingen ringa till oss eller skicka ett email.
Tel: 026-107560
info@gavlelakarmottagning.se

 1. Provtagning/undersökning med undersköterska/hälsosamordnare

På ditt första besök träffar du en undersköterska/hälsosamordnare och gör tester och tar blodprov.

Det som kontrolleras:

Blodtryck, puls
EKG
Längd, vikt, BMI, midjemått
COPD6 (mini-spirometri, lungfunktionstest) – ej i Covidtider.
Synundersökning

Blodproverna innefattar:

– Blodprofil (blodvärde, röda blodkroppar, vita blodkroppar, blodplättar)
– Leverprov (ALAT, ALP)
– Blodfetter (med bland annat det goda och det onda kolesterolet)
– Sockerprov (Glukos)
– Njurfunktionsprov (Krea)
– Sköldkörteln (TSH) (kvinnor >45 år)
– Prostata (PSA) (män >50år)
– Screening för tarmcancer FHb (>50 år)

 • Extra prov som önskas kan tas efter diskussion vid bokning.

 1. Läkarundersökning och genomgång av provsvar.

I hälsokontrollen ingår ett läkarbesök med undersökning och där ni tillsammans går igenom provsvaren. Under läkarbesöket finns tid för frågor. Hälsokontrollen avslutas med att en kopia av provsvaren och undersökningsfynden erhålles. Om du önskar kan vi kalla dig årligen på kontroll. Vid avvikelser kan ytterligare utredning göras på mottagningen som sjukvårdsbesök.

Pris 2000 kr vid första besöket, vid upprepad hälsokontroll 1800kr

Tillval till hälsokontroller

 • Hörselkontroll
 • Blodprover
 • Spirometri (utökat lungfunktionstest Astma och KOL utredning)
 • EKG – endast på mottagningen
 • Konditionstest på ergometercykel endast på mottagningen.
 • Arbets-EKG – endast på mottagningen

Kostnad tillkommer beroende på undersökning/kontroll ring och diskutera detta för mer information.

Blodprover som erbjuds som tillägg:

Testosteron

PSA – prostataprov

Sköldkörtel profil 

F-hb Blod i avföring

HbA1c (långtidssocker) 

Magnesium

D-vitamin 

Vitamin b12 

Folat – Folsyra

Ferritin – Järndepå

Zink 

Leverprofil

Gluten intoleranstest

Matallergi  komjölk, ägg, vete, soja och jordnöt