Läkarintyg för körkort högre behörighet

Transportstyrelsen kan kräva ett läkarintyg vid  förnyelse av körkort för buss och lastbil samt när du skall ta det för första gången. Körkortet måste förnyas vart 5:e år efter att du fyllt 45 år och då behöver du skicka med ett läkarintyg för att förnyelsen skall gå igenom. Vid läkarundersökningen kontrolleras även synen och ditt blodsocker mäts. Vi går igenom din medicinska historik och dina uthämtade mediciner för att se om du uppfyller de medicinska kraven för körkortsintyg.

Vi har tyvärr inte möjlighet att hjälpa till med alkohol eller drogrelaterade körkortsintyg

Är du diabetiker hänvisar vi dig till din ordinarie läkare som håller i din behandling.

Du behöver inte ta med några blanketter från transportstyrelsen.

Vi skickar in körkortsintyget digitalt till transportstyrelsen i samband med besöket. Detta görs via ett system som heter Webcert där du även kan titta på intyget.

Ta med Dig legitimation/körkort, eventuell medicinlista, medicinsk historik, eventuella glasögon och annan relevant dokumentation vid Ditt besök till oss.

Pris 1250 kr