Läkarintyg för travlicens (Kuskintyg)

Vi hjälper till att utfärda läkarintyg för travlicens

Inför läkarundersökningen fyller du i en hälsodeklaration i väntrummet. Därefter kontrolleras syn, blodsocker och en riktad läkarundersökning genomförs. Intyget utfärdas om du uppfyller de medicinska kraven.

Ta med Dig legitimation, eventuell medicinlista, medicinsk historik och annan relevant dokumentation vid Ditt besök till oss

Läkarintygets giltighetstid:

16 år – 45 år, giltighetstid 10 år.
46 år – 60 år, giltighetstid 5 år.
61 år – 67 år, giltighetstid 2 år 

Pris: 1250 kr