Läkarintyg för adoption

Socialtjänsten kan begära in ett intyg om sökandens hälsotillstånd. I sin utredning om medgivande för att ta emot ett utländskt barn för adoption ska socialtjänsten bl.a. göra en be- dömning av sökandens fysiska och psykiska hälsotillstånd (6 kap. 12 § socialtjänstlagen). Ditt intyg/utlåtande är därför ett viktigt underlag för socialtjänstens utredare. 

Innan läkarundersökningen får ni komma till mottagningen för att kontrollera ett HIV-test samt urinprov. När svar finns på detta kommer ni åter till mottagningen för en läkarundersökning och utfärdande av intyg.

Ta med Dig legitimation, eventuell medicinlista, medicinsk historik och annan relevant dokumentation vid Ditt besök till oss

Pris: 1500kr