Allmänläkarmottagning

Vi arbetar på nationella taxan och har samarbetsavtal med Region Gävleborg. För er primärvårdspatienter (sjukvårdsbesök) innebär detta att det är samma kostnad som på en hälsocentral. Vi har inget remisskrav. Vi jobbar främst med planerad mottagning men har ni akuta behov så ring och stäm av så tar vi emot efter förmåga.

Vi använder oss av Region Gävleborgs IT-system vilket underlättar informationshanteringen och ökar därmed patientsäkerheten. Mottagningen är kontantfri och betalning sker med Kort, Swish eller faktura för företag.

Vi erbjuder från start även möjlighet till videomöten via BDC Care som vi har tillgång till via Boka doktorn. Är du intresserad av en videokonsultation ring oss så bokar vi in det inom kort.