Överviktsmottagning

Att leva med övervikt/högt BMI inverkar negativt på hälsan på åtskilliga sätt och leder ofta till olika följdsjukdomar. Vid vår överviktsmottagning gör vi dels en screening av ditt hälsoläge, dels görs en bedömning om du kan ha nytta av någon medicinsk behandling för din övervikt. Vi utför ej överviktskirurgi men kan remittera vidare för kirurgisk bedömning om så önskas, däremot kan vi hjälpa till med initiering och uppföljning av medicinsk överviktsbehandling.

Flera av preparaten (Mysimba och Saxenda) är utanför läkemedelsförmånen vilket är viktigt att känna till då dessa behandlingar är relativt kostsamma.

Första läkarbesöket är 45 min. Inför detta får du lämna blodprover och fylla i en del förberedande material. 

Ring eller mejla oss så berättar vi gärna mer om upplägget och priser.