Specialistläkarmottagning

På vår mottagning kan ni träffa allmänläkare, kardiolog, gynekolog, internmedicinare och psykiater. För de som inte har en sjukvårdsförsäkring och vill träffa en specialist utan väntetider kan det vara ett alternativ att göra detta som privatbetalande. 

Vi erbjuder följande extra undersökningar i samband med bedömning hos specialist:

EKG – Undersökning av den elektriska aktiviteten i hjärtat i vila.

24 timmars blodtrycks undersökning – Ett bra sätt att utreda och följa upp insatt behandling för blodtrycket. Personen lånar hem en apparat som mäter blodtrycket upprepat under ett dygn. 

Arbets-EKG –Undersökning av hjärtats funktion under hårt arbete för att hitta tendenser till kärlkramp eller arytmi. Utförs i samband med besök till kardiolog. Används även för att bedöma arbetsförmågan hos testpersonen. Cykeltest med EKG.

Långtids-EKG – Undersökning för att hitta hjärtrytmrubbningar hos personer med obehag från hjärtat. Utredning av tex hjärtklappning.

HjärtEKO – Ultraljudsundersökning av hjärtat som utförs i samband med besök till kardiolog. För att bedöma utseende på hjärtat och rörelsemönster för hjärtmuskeln. Man kan även se ev klaffavvikelser.

Spirometri –Lungfunktionstest för diagnostisering av Astma, KOL. 

Audiogram – Hörseltest

Lab – Vi har 2 undersköterskor med lång erfarenhet som sköter vårt lab. Vi har möjlighet att erbjuda specifik provtagning utefter kunds önskemål. Ring oss för att diskutera detta.