Utbildningar

Utbildning i Första hjälpen och krisstöd på arbetsplatsen:

Utbildningen kan anpassas efter era arbetsmiljörisker och behov.

Att kunna ge första hjälpen är något som du har nytta av både på din arbetsplats, i hemmet och i samhället i övrigt.

Utbildningen baseras på riktlinjerna i arbetsmiljölagen (AML) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter Första hjälpen och krisstöd, AFS 1999:07.

Hör av er för offert gällande denna kurs.

Hjärtlungräddning med hjärtstartare.

Vi utbildar i HLR (hjärt- och lungräddning). I utbildningen ingår även hur man använder en hjärtstartare och hur man gör om någon sätter i halsen.

Utbildningens längd varierar efter era behov samt antal deltagare.

Hör av er för offert gällande denna kurs.